Etusivu > Tavoiteohjelmat > 2013-2016

2013-2016

 
KESKUSTA  lähellä sinua
 
Pöytyän keskustalaiset kunnallisvaaliehdokkaat kokoontuivat syyskuun puolivälissä 2012 Riihikosken koulun auditoriossa, jossa käsiteltiin mm. vaaliohjelmaamme tulevaksi valtuustokaudeksi.
 
Keskustelu toi selkeästi esiin halun kehittää kotikuntamme tasapuolisesti ja järkevästi:
 • kunnan tasapuolista kehittämistä ei saa unohtaa
 • hyödynnetään kolmen kuntataajaman vahvuudet tasatahtia kaikkia kehittäen 
 • pidetään myös syrjäkylät elinvoimaisina kuten maaseutumaiselle kunnalle sopii
 • pyritään saavuttamaan hyvä henki koko kunnan alueella
 • kaavoituksella on edistettävä koko kunnan kehitystä
 • rakentaminen mahdollistettava haja-asutusalueilla jatkossakin
 
Terveys- ja peruspalvelut saatava läheltä eikä niitä saa heikentää:
 • vanhusten ja vammaisten peruspalvelut ja laadukas hoito, hoitajia riittävästi
 • terveydenhoitopalveluiden säilyttäminen paikallisina, lähipalveluina
 • lähivirkistysalueiden ylläpitäminen: maauimala, Kaunisranta, Kalikka, Kakarlampi, Aurajoen mahdollisuudet
 • kunnan velkaantuminen aisoihin, vain se takaa, että kunta pystyy huolehtimaan palveluista
 • vanhusten kotona asumista tuettava
 
Lapsiperheiden asiat ja lähikoulut koetaan tärkeiksi:
 • lapsille taataan hyvä päivähoito ajanmukaisissa ja toimivissa tiloissa
 • elinvoimaisten koulujen tukeminen, koulu kylän sydän
 • koulujen korjausrästit kasvaneet, julkisista rakennuksista pidettävä huolta
 • riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta, tonttitarjonta kiinnostavaksi lapsiperheille
 • houkuttimia muuttajille: kuntalisä, puistopalvelut ja riittävät perhepäivähoitopalvelut
 
Nuorisossa on tulevaisuus:
 • nuorisotilojen kohentaminen, nuorten toiveita kuunnellen
 • nuorisovaltuuston työn käynnistäminen
 • nuorten hyvinvointi, harrastusten ja koulutusmahdollisuuksien tukeminen
 • liikuntapaikoista pidetään huolta
 
Muita ehdokkaiden tärkeitä pitämiä asioita:
 • turvallinen koti -ja asuinympäristö
 • suvaitsevainen ja rasismista vapaa kunta
 • julkiset tilat kuten koulut kuntalaisten käytettävissä, myös lomien aikana
 • lähellä tuotettu puhdas ruoka kunniaan, ruoan raaka-aineet läheltä, lisäaineettomasti, ei valmisruokaa
 • yksityisteiden tuki sekä kevyenliikenteen väylien kehittäminen
 • yrittäjien ja elinkeinon harjoittajien neuvonta- ja tukipalvelut
 • lämpökeskushankkeiden toteuttaminen
 • vuokra-asuntojen saatavuuden parantaminen
 
YHDESSÄ ETEENPÄIN
 

Pöytyän Keskusta